Hotline  :(028) 62 67 49 10
  • Banner 1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype
  • Yahoo
0862674910
0862674910

20 từ đi với giới từ FROM mà ai học IELTS cũng cần nhớ.

Thứ ba, 21/02/2017, 11:34 GMT+7

awayfrom

 

1/ Away from st/sb (adj).

(Xa cách cái gì/ai).

 

2/ Borrow from sb/st (v).

(Vay mượn của ai/cái gì).

 

3/ Come from somewhere (v).

(Đến từ đầu).

 

4/ Demand st from sb (v).

(Đòi hỏi cái gì ở ai).

 

5/ Different from st (adj).

(Khác về cái gì).

 

6/ Differ from (v).

(Bất đồng về).

 

7/ Dismiss sb/st from (v).

(Bãi chức ai/ giải tán cái gì).

 

8/ Draw st from st (v).

(Rút cái gì).

 

9/ Emerge from st (v).

(Nổi lên từ cái gì).

 

10/ Escape from (v).

(Thoát khỏi cái gì đó).

 

11/ Far from sb/st (v).

(Xa cách ai / cái gì).

 

12/ Hinder sb from st = prevent st from (v).

(Ngăn cản ai khỏi cái gì đó).

 

13/ Keep st from sb (v).

(Giữ ai đó tránh làm điều gì).

 

14/ Prohibit sb from doing st (v).

(Cấm ai làm việc gì đó)

 

15/ Protect sb/st from (v).

(Bảo vệ ai/bảo vệ cái gì).

 

16/ Resulting from st (adj).

(Do cái gì có kết quả).

 

17/ Safe from st (adj).

(An toàn trong cái gì).

 

18/ Seperate st/sb from st/sb (v).

(Tách ai/cái gì ra khỏi cái gì/ tách ai ra khỏi ai/cái gì).

 

19/ Shelter from (v).

(Che chở khỏi).

 

20/ Suffer from (v).

(Chịu đựng).

 

Một số mẫu câu để các bạn có thể tham khảo thêm nè:

- We must try to prevent her from going back there. (Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn cô ấy quay lại đây).
 

- The nurse seperated the infected people from the healthy ones. (Y tá đã cách ly những người nhiễm bệnh khỏi những người khỏe mạnh).
 

- I suffer from many different allergies. (Tôi phải chịu đựng các loại dị ứng khác nhau).
 

- The art of origami comes from Asia. (Nghệ thuật gấp giấy xuất phát từ châu Á).
 

- She is trying to keep the children from throwing food all over the floor. (Cô ấy đang cố ngăn đám trẻ không vứt thức ăn trên sàn nhà).
 

- My result differed from the results of everyone else who conducted the experiment. (Kết quả của tôi khác với các kết quả của tất cả những người tiến hành cuộc thí nghiệm).
 

- Salty is different from sweet, they do not share the same essence. (Mặn khác với ngọt, chúng không có cùng bản chất).
 

- The economy has started to emerge from recession. (Nền kinh tế đã bắt đầu nổi lên từ cuộc suy thoái kinh tế).
 

- The damage to our lungs resulting from smoking can be fatal. (Thương tổn ở phổi do hút thuốc có thể gây tử vong).


Người viết : Sưu tầm
Các tin đã đưa ngày :