Hotline  :(028) 62 67 49 10
  • Banner 1

Chương trình đào tạo

Trung tâm Anh Ngữ Hoàng Gia tự hào một trong các Trung tâm đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp sử dụng giáo trình của các NXB danh tiếng như Cambridge, Oxford và Longman. Các giáo trình được chọn lọc phù hợp với từng cấp độ và độ tuổi của học viên giúp việc tiếp thu tiếng Anh diễn ra một cách tự nhiên và dễ dàng nhất.

 


Anh Văn Thiếu nhi (Smart Kids)
(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* Gogo loves English – Longman
* First Friends – Oxford
* Family & Friends (1 to 5) – Oxford

 

Anh Văn Thiếu niên (Young Leaders)
(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* Key English Test (KET) - Cambridge
* Preliminary English Test (PET) – Cambridge
* First Certificate in English (FCE) – Cambridge
* Solution – Oxford
* MORE! – Cambridge

 

Anh Văn Du học (IELTS)

(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* Complete IELTS – Cambridge
* Practice tests for IELTS (1 to 10) – Cambridge
* IELTS (1 to 11) - Cambridge

 

Giao Tiếp Quốc Tế (English Communications)
(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* New English File – Oxford
* English For Communication

 

TOEIC 4 Kỹ Năng (TOEIC 4 Skills)
(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* International Express – Oxford

 

Luyện Thi TOEIC (TOEIC Preparation TEST)
(Xem nội dung chi tiết chương trình)

* New TOEIC – Longman
* Preparation Series for the TOEIC test – Longman